AGOSTO 2008 - CAMPEONATO DE TUTE

Ahora veñen os finalistas. Este era o trofeo, Unhas botellas de bo viño.

A espectación era grandísima.

Por fín..... Os Vencedores:  Pepe (O profesor) e José. Entre ambo-los dous impuxeron a sua técnica de tute.