TERRITORIO E POBOACION

Anos

Poboación de feito

Anos

Poboación de feito

1845 1860 1877 1887 1900 1910 1920

3.505 4.855 4.789 4.694 4.695 4.846 4.676

1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

5.639 6.033 6.645 6.645 6.152 5.693 3.615