TERRITORIO E POBOACIÓN

 

Habitantes

Porcentaxe

Poboación en núcleo

Poboación en diseminado

5.586

108

98

2

Total..............

5.694

100