ENTIDADES E PARROQUIAS

PARROQUIAS

Nº. De Entidades

Extensión Km2

Hab.-1.986

Dens-1986

ARZADIGOS (Sta. Eulalia)

BERRANDE (S. Bartolomeu)

ENXAMES (S. Xoán)

FUMACES E TREPA (Sta. María)

MOIALDE (Sta. María)

OSOÑO (S. Pedro)

SOUTOCHAO (Sta. María)

TERROSO (Sta. Cruz)

VILAR DE CERVOS (S. Vicente)

VILARDEVOS (S. Miguel)

VILARDEVOS (Sta. María)

VILARELLO (Sta. María)

2

4

1

1

2

5

3

2

1

1

6

1

11,3

15,6

6,3

6,9

10,6

18,1

18,8

19,4

11,9

12,5

15,0

4,5

480

409

269

100

182

450

232

343

158

372

313

307

42,5

26,2

42,7

14,5

17,2

24,9

12,3

17,7

13,3

29,8

20,9

68,2

VILARDEVOS .............TOTAL

29

150,9

3.615

23.9